Buyrak kasalliklari va holatlarini bilish uchun eng kerakli malumotlar

BUYRAK HAQIDA XALQ TABOBATI

Buyrak haqida

Buyrak inson tanasini ortiqcha suvlaridan tozalaydigan yagona a’zosidir. Suvlik badanda juda ko‘p bo‘lganligidan uni o‘ziga tortib tozalovchi bitta a’zo yoki kichik bo‘lganda bir juft a’zo yaratilishi lozim edi. Agar u bitta va katta bo‘lganda edi, yaxshi joylashmay, siqilib qolgan bo‘lar edi.

Uning ikkita bo‘limida a’zolarning ikki bo‘lak qilib yaratilganida-da ma’lum manfaatlar bordir; ulardan biri ofat etsa, ikkinchisi uning vazifasini qisman yoki to‘la bajaradi, ehtiyot uchun ularni sonda ko‘p va javhalarini pishiq qilgan.

Bunday bo‘lishining bir qancha foydali tomonlari bordir: birinchidan, ularning soni ko‘pligidan hajmlarining kichikligi uncha bilinmaydi; ikkinchidan, javharlari pishiqligidan suyuq narsadardan boshqa narsani tortib olishi mumkin bo‘lmaydi; uchinchidan kavhari pishiq a’zo, har vaqt o‘zi to‘lgan xilt va suyuqlykdan tez ta’sirlanmaydi.

Buyraklarnint shunday yaratilishi natijasida yurak venasi bularga yaqin oraliqda o‘tishi qulay bo‘lib, u erda joylashgan ichki a’zolarga o‘rin ochiladi.

O‘ng buyrak, mumkin qadar; jigarga yaqinroq va undan xiltlarni yaxshiroq tortadigan bo‘lishi uchun so‘l buyrakdan balandroqjoylashtirildiki,’u jigdrga yaqinlashadi, hatto, jigarga yaqin turgan o‘siqqa tegyb turadiganbo‘lady.

So‘l buyrak so‘l tomonadan taloq bilan siqilganligydan ham sizilib keluvchi suv mo‘tadil taqsimlanishda adashmaslik uchun tubanga quyiladi.

Bunda siziluvchi suv oldin yaqinroqdagy, keyin uzoqroqdagi a’zoga tortiladi.

Buyraklar botiq tomonlari bilan bir-birlariga yuzlanyb turadi, qavargan tomonlari esa umurtqa suyagiga yaqin

turadi. Har bir buyrakning ichida bir kovak bo‘lib, bu koi vakka yuqoriga ko‘tariluvchi qisqa tomondan keladigan suv) lik shimiladi.

Bu emilgan suvlik buyrak uning qon chiqindilaridan obdon tozalangandan keyin, buyrakning                                         |

ichki tomondan sekin-asta siydik yo‘li orqali qovuqqa keladi. Buyrak tozalanib, chiqindyni haydaydi. CHunki so‘lak modda buyrakka tomon sof holda ajralib kelmay, balki u etning qattiq yuvgandagi yuvindisi kabi bo‘lib, unda qoldig‘i ham bo‘ladi.

SHuning uchun buyrak kuchsizlanganda suvlik modsasi tozalanmay, qonlik qismi bilan birga chiqariladi va shuningdek, jigar kuchsiz bo‘lganda ham suvlikni qonlikdan keragicha ajratolmay buyraklarga yuboradi.

SHunda suvlikka aralashgan qon moddasi buyrakning oziqlanishi uchun kerak bo‘lgan miqsordan ko‘p bo‘ladi, natijada chiqadigan suyuqlik buyrak oziqlanishidan et yuvindisiga o‘xshash bo‘ladi.

Buyrakka parda hosil qiladigan mayda asab keladi; unga jigar darvozasi tomonidan vena tomiri va jigarga ketadigan arteriyalardan kattagina arteriya tomiri ham keladi.

Buyrak kasalliklari.

Buyrakda mizoj kasalliklari va shuningdek, tarkib kasalliklari bo‘ladi; masalan, a’zoning kichik va katta bo‘limi va unda tiqilma paydo bo‘lishidan iborat, toshlar ham tiqilmalar jumlasidandir. YAna buyrakda uzluksizlikning buzilish kasadligi ham bo‘ladi, masalan, yaralar, eyilish, tomirlarning yorilishi va ochilishi kabi.

Bularning hammasi yo buyrakning o‘zida yoki buyrak bilan boshqa a’zolar oradaridagi yo‘llarida paydo bo‘ladi, ,bu oz uchraydi.

Agar bu yo‘llarda qondan, xiltdan yoxud toshdan tiqilma paydo bo‘lsa, davolashda buyrak tiqilmalaridagidek tadbirlar ishlatilady.

Buyrak tez-tez kasal bo‘lsa, u goh is.siq bo‘lsin, xoh sovuq bo‘lsin, jigar shu darajada zaif bo‘ladiki, jigar so‘lishi (sirroz)gacha olib boradi.

 

Buyragi og‘rigan kishining yopishqoq va elimli siyganini ko‘rsang, bylki, buyrak yomon zararli moddani tortishi sababli og‘riq

Buyrakda mizoj kasalliklari va shuningdek, tarkib kasalliklari bo‘ladi; masalan, a’zoning kichik va katta bo‘limi va unda tiqilma paydo bo‘lishidan iborat, toshlar ham tiqilmalar jumlasidandir. YAna buyrakda uzluksizlikning buzilish kasadligi ham bo‘ladi, masalan, yaralar, eyilish, tRmirlarning yorilishi va ochilishi kabi.

Bularning hammasi yo buyrakning o‘zida yoki buyrak bilan boshqa a’zolar oradaridagi yo‘llarida paydo bo‘ladi, ,bu oz uchraydi. Agar bu yo‘llarda qondan, xiltdan yoxud toshdan tiqilma paydo bo‘lsa, davolashda buyrak tiqilmalaridagidek tadbirlar ishlatilady. Buyrak tez-tez kasal bo‘lsa, u goh is.siq bo‘lsin, xoh sovuq bo‘lsin, jigar shu darajada zaif bo‘ladiki, jigar so‘lishi (sirroz)gacha olib boradi. Buyragi og‘rigan kishining yopishqoq va elimli siyganini ko‘rsang, bylki, buyrak yomon zararli moddani tortishi sababli og‘riq

Buyrak davolash haqida oqing

Buyrakning holatini bilish.

Buyrakning holini peshobning miqdori, suyuqligi, rangi, unga aralashgan narsalar, shuningdek, chanqash, jinsiy aloqani istash, belning ahvoli va uning og‘riqyari, ikki boldirning holi hamda og‘riqning-o‘ziga qarab, buyrakni ushlab ko‘rib, kasalga nimalar muvofiq kelib, nimalardan nafratlanishiga qarab bilinadi.

Buyrak kasalligi goho siydikning kamayishi bilan o‘tadi. Buyrak kasalliklari jigarda bo‘ladigan shu kabi kasalliklardan ishtahaning butunlay tushib ketmasligi bilan farq qiladi. SHuningdek, et yuvindisi kabi qilga o‘xshash tolali va yovvoyi yasmiq rangida cho‘kmali etilgan siydik siysa, uning buyragida illat bo‘ladi.CHunki etilish buyrakda bo‘ladi. Lekin siydikning etilishi juda qattiq kuchli bo‘lib, boshqa aralashmalari bo‘lsa ham, illat buyrakda bo‘ladi. Agar etilishini ko‘rmasang, kasalning negizi jigarda deb taxmin qilish mumkin, chunki etilish yuqori a’zolar sababli bo‘ladi. YUqori a’zolar sog‘ bo‘lmasa, etilish bo‘lmaydi.

Buyraqda issiqligi.

Buyrak mizojining issiqligini siydikning qizil va sariq rangda bo‘lishi, buyrak charvisy va issiq diabet kabi buyrakda bo‘ladigan kasalliklar, jinsiy aloqa istagining kuchli bo‘lishi va chanqashning ko‘pligi ko‘rsatadi.

Buyrak sovuqligi.

Buyrak sovuqligini siydikning oqligi, jinsiy aloqa istagining yo‘qolishi, orqa, ya’ni bellari zaifligi va orqaning qariyalarning orqasi.kabi bo‘lishidan bilinadi. Bunday buyraklarda sovuq kasalliklar ko‘p uchrab, sovuq ularga zarar qiladi.

 

 

Rate article
Add a comment

Яндекс.Метрика